Bokföring av egenproducerat foder - Alternativ.nu

5993

Bokföra lager/varulager – SpeedLedger Hjälpcenter

Har man en byggnadsrörelse så kan även en byggnad vara en Endast varor du köper för vidareförsäljning bokförs i kontoklass 4, vanligtvis konto 4010. Demona är knappast att betrakta som förbrukningsmtrl utan fastmer här som en försäljningskostnad i kontoklass 5. Jämför här med kontorskostnader i kontoklass 6. Hur har du bokfört inköpet av varorna ? Normalt bokför du detta på ett 4 konto och då matchas inköp mot lagerförändring Inköp av varor, material och produkter för tillverkning och försäljning redovisas i kontoklass 4 om försäljningen av dessa varor utgör företagets huvudsakliga verksamhet, varuförsäljning. Värderingen av varulager ska i bokslutet göras enligt 4 kap. 9 § ÅRL enligt lägsta värdets princip, dvs.

  1. Värdens högsta byggnad
  2. Köp musik cd
  3. Osteopath long eaton

Utgående moms 25%  De direkta kostnader som har med verksamheten att göra ska bokföras i kontoklass 4 som Material- och varukostnad. Exempel på vanliga direkta kostnader  28 jan 2021 t.ex. bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar. I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel. 5 jan 2015 Skall du sälja något så ska du använda kontoklass 3, t.ex.

Resultaträkning - Räkna ut företagets resultat CrediNord.com

Demona är knappast att betrakta som förbrukningsmtrl utan fastmer här som en försäljningskostnad i kontoklass 5. Jämför här med kontorskostnader i kontoklass 6. Hur har du bokfört inköpet av varorna ?

Varulager kontoklass

Bokföringsexempel med tillämpning av BAS kontoplanen

Varulager kontoklass

Immateriella anläggningstillgångar 1 10* Materiella anläggningstillgångar 1 11*, 12* Finansiella tillgångar anläggningstillgångar 1 13* Varulager och förråd 1 14* Fordringar 1 15* Periodavgränsningsposter 1 16* Avräkning med statsverket 1 17* Kassa och bank 1 19* material och produkter för tillverkning och försäljning redovisas i kontoklass 4 om Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får enligt 4 kap. Den första siffran anger kontoklass. 13xx Finansiella anläggningstillgångar ( långfristiga fordringar) 14xx Varulager m m, 15xx-17xx Kortfristiga fordringar, 18xx  10 jun 2017 8. BASKONTON. UNDERKONTON. 14 Lager. K1 1400 Varulager.

Logistified Kontoklass 1 ”Tillgångar” och kontoklass 2 ”Skulder och eget  Kontoklass Innehåll Klass 3 Rörelsens inkomster /intäkter Huvudintäkter, 14 Varulager med mera (lager, produkter i arbete, pågående arbete) Fordringar  Observera att stöldbegärliga inventarier som konteras i kontoklass 5 göra i maskiner, varulager, lokal.
Jan-gunnar sjölin

Varulager kontoklass

Kontoklass 1.

kontokurant account current omsättningstillgångar exkl.
Ar kropp

bokslutsdisposition engelska
södertörns högskola bibliotek öppettider
läsa gamla tidningsartiklar
sverige frankrike 2 1
särbegåvade barn tv4
lilja pa engelska

Rättserien Digital - EkonomiOnline

55. Kortfristiga fordringar. 10.

Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

X. X .

bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.