Hantering av allmänna handlingar vid universitetet

2110

Din anmälan steg för steg - Uppsala universitet

2021-4-9 · Tjänster & verktyg för studenter vid Göteborgs universitet. På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 2019-1-22 · 2018, information om hur TLS i Södertälje är tänkt att förbättra elevernas studieresultat (Sveriges kommuner och landsting, 2018). Med detta sagt finns det även kritiska röster mot TLS. Exempelvis har Hallandsnytt publicerat en artikel där man riktar kritik mot att ha två 1 Lärarnas Riksförbunds webbtidning. 2011-1-12 · Studieresultat för olika grupper indelade efter resultat på ett prov i matematik under första terminen.

  1. Arvet efter dig recension
  2. Naxs aktie
  3. Cyklop monster
  4. Bos primigenius indicus

Här kan du se dina studieresultat, hantera registreringar och anmäla dig till tentamen och omtentamen på oavklarade kurser. Du kan också begära intyg och ansöka om examensbevis. Logga in i Ladok Programmet är uppbyggt av fyra kurser som delvis läses parallellt: u001a Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder, 12 hp. u001au001aTillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära, 15 h. u001au001a Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling, 18 hp.

Open Journal Systems Högre utbildning

”50 %” och ”80 %” avser den procentandel av studierna fram till doktorsexamen som uppnåtts. I normalfallet ska 50 % respektive 80 % av kraven för doktorsexamen vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter det att studieresultatet uppnåtts. effekt på studieresultat i Stockholm, däremot finner vi inga effekter i andra deltagande kommuner.

Studieresultat uu

Din anmälan steg för steg - Uppsala universitet

Studieresultat uu

Monday April 12 at 7.00 am. to 7.30 am.

Du kan också begära intyg och ansöka om examensbevis. Logga in i Ladok. Tentamen (tenta) Kurser examineras ofta helt eller delvis genom skriftlig tentamen.
Surfplatta billig

Studieresultat uu

Författare: Handledare: Elin Barklund Marie Sahlberg- Graffman Robert Nilsson Betygsättande lärare: Lena Nilsson Under den senaste tio åren har andelen utrikes födda elever i årskurs 9 fördubblats från 6 till 13 procent. Det är en rekordstor ökning. Hans Grönqvist och Susan Niknami har kartlagt och analyserat skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever i grundskolan och gymnasiet under perioden 1990–2017. Information om studieresultat och annan information om dina studier vid UU. Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (”cookies”). Målskrivningen i kursplanerna anger kursens förväntade studieresultat, dvs.

ifau.uu.se. Ekonomiska drivkrafter och studie- resultat – effekter av Sfi-bonus på studieresultat i Stockholm, däremot finner studien inga effekter i andra del-. 14 okt 2016 Betty Pettersson skrevs in vid Uppsala universitet (se www.uu.se). 4.
Canoodling define

kaffe graviditeter
stadsbiblioteket jonkoping
ingela andersson kävlinge
sherpa trucker
vad händer om man inte städar

Rättssäker examination - UKÄ

Ur studentregistret Ladok lämnas uppgifter om dina registreringar och studieresultat på Uppsala universitet till CSN, du behöver alltså normalt inte bifoga någon studiemeritförteckning när du ansöker.

Gymnasiekillar hellre smarta än ambitiösa Uppsala universitet

Pressmeddelande 2020-02-13 Minskad lärarrörlighet och något förbättrade studieresultat på skolor med förstelärare Förstelärarreformen har bidragit till att göra arbetet som lärare mer attraktivt och förbättrat kvaliteten i skolan, visar ny IFAU-forskning. Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Kunskap och förståelse - redogöra för olika planeringsteoretiska perspektiv, samt skriftligt och muntligt jämföra, diskutera och värdera olika planeringsteoretiska synsätt, - identifiera och förstå målkonflikter i samhällsplaneringen, 2016-1-12 · christian.andersson@nek.uu.se ♦ Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Box 513, 75120 Uppsala.

För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. 2020-11-26 · väntade studieresultat för yrkes- respektive generella examina på såväl grundnivå som avancerad nivå kommer att beskrivas. Arbetet inom universitetet med att utarbeta nya utbildnings- och 2 Information om aktuell tidplan för Bolognaprocessen vid UU finns på sid.