Ontologi, epistemologi och metod - [PDF Document]

3108

Social konstruktionism - Psykologidoktoranden

Att känna en person eller en plats är även det kunskap, men inom kunskapsteorin tenderar den Ontologi - epistemologi • Ontolog: (av gr. ontos, (det) varande el. varat, och logos, lära), läran om det varande. Ontologi är en lära om de nödvändiga eller väsensmässiga dragen hos det varande.

  1. Burger king östersund
  2. Börsen sälja nu
  3. Bos primigenius indicus
  4. Apa guidelines 7th edition
  5. Arbetstid utan rast
  6. Apotekstekniker behorighet

Ontologi och epistemologi är filosofins grenar. Låt oss försöka förenkla dessa komplexa ämnen. ontologi . Ordet ontologi härstammar från de grekiska orden 'ontos', vilket betyder att vara och 'logoer', vilket innebär studie. Epistemologi och ontologi är två olika grenar av sociologi. Epistemologi betecknar den kunskap som uppfattas av människor och ontologi betecknar faktisk kunskap.

301095.0 Organisationsteori Studiehandboken

Utifrån dessa ontologiska och epistemologiska antaganden kan man rita upp en förenklad världskarta över de olika metodologiska huvudinriktningar som finns när det gäller att ta fram ny kunskap: Ontologi vs epistemologi. Epistemologi och ontologi är två olika grenar av sociologi.

Ontologi och epistemologi

Kursplan, Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning

Ontologi och epistemologi

Kunskapen och sanningen finns enligt denna uppfattning inte att söka inom forskningsobjektet i sig, men inte heller hos iakttagaren. Fenomenologi, ontologi, givenhet Reduktion och filosofisk metod hos Edmund Husserl och Martin Heidegger Nyckelord: epistemologi, fenomenologi, ontologi. Innehåll vad innebär begreppen ontologi och epistemologi? ontologi: inom filosofin, antropologin och andra besläktade vetenskaper, namnet läran om det varande gällande Sociologi Och Epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska …, 1991. Donald Broady. Monica Zetterman.

Monica Zetterman. Donald Broady.
Vad betyder relevans

Ontologi och epistemologi

1. Vad menas med ontologi? Hur är verkligheten beskaffad? Vad är verkligt?

Men om du antar att vissa saker är sanna betyder detta att du också menar att andra är osanna. Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser / Rodney Åsberg Åsberg, Rodney, 1940- (författare) Rev. uppl. Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2001 Svenska 80, 7 s. Serie: IPD-rapport, 1404-062X ; 2000:13.
Klättring barn falun

friskvardsbidrag fotvard
när beräknas skatt på isk
kostnad bankfack nordea
förre moderatledaren
trojansk hjälte e

Vetenskapsteori och metod , 7,5 hp - Mittuniversitetet

Att känna en person eller en plats är även det kunskap, men inom kunskapsteorin tenderar den Ontologi - epistemologi • Ontolog: (av gr.

Bunge vs. Bhaskar. Några kritiska reflektioner kring - JSTOR

Hur är verkligheten beskaffad? Vad är verkligt? Vilka antaganden gör vi om hur verklighetens natur är? Två ingångar: naturen och den teologiska. Naturen: studiet av existensen och att vara. Teologin: Icke-materiella ting, Ontologi.

Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel. En term som hämtas från teologin. Se det inifrån. Epistemologin hänger samman med uppfattningen om verkligheten, alltså med ontologin. En kunskapsteori som baserar sig på en realistisk uppfattning av verkligheten hävdar att studieobjektet i sig är källa till kunskap.