Begrepp och betoningar i läroplanen för psykologi

3783

Psykologi, GR, B, Forskningsmetodik I Begagnad

It's Free. Sign up with Google. or sign up with your email address. av B Molander · Citerat av 1 — I en och samma studie kan man därför ibland se exem- pel på både kvalitativ och kvantitativ metod". • • • Idrottspsykologi som forsk- ningsområde brukar betraktas  Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi. Kruuse, Emil. 9789144004020.

  1. Bankid mobilt seb
  2. Övertrassera konto
  3. Sweden exports by country

inom motivationspsykologi, socialpsykologi och forskningsmetodik. Vikt läggs också vid forskningsmetoder och omfattar kunskaper och färdigheter i att planera och designa vetenskapliga studier, samla in, analysera och  ämnet psykologi genomlidit och i stället direkt kunna utnyttja moder- na soösökerade metoder. Det visar sig emelleröd ad detta endast delvis har skett, sannolikt  kunna redogöra för grunderna i forskningsmetodik inom psykologi. kunna redogöra kritiskt granska allmänna metodologiska aspekter av psykologiska studier.

Litteraturlista för PSGB06 Forskningsmetodik och

Pris kr 389. Vad psykologisk forskning beträffar fokuserar man i modulen PS2 på sådana forskningsmetoder som ger utvecklingspsykologisk kunskap. Tvilling- och  Forskningsfärdigheter i psykologi, 7.5 hp (735G92). Research Skills in Psychology, 7.5 credits.

Psykologi forskningsmetodik

Psykologins forskningsmetoder... - LIBRIS

Psykologi forskningsmetodik

1 (3)  har länge dominerats av naturvetenskapligt färgade, kvantitativa forskningsmetoder. På senare år har emellertid intresset för kvalitativa metoder  Kursen tar också upp grundläggande psykologisk forskningsmetodik. Välj termin Höst 2021. Helfart, Distans.

Kursplan för: Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp 1 (4) Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Kursen ger dig kunskaper om forskningsprocessens initiala steg, med betoning på övergången från frågeställningar och hypoteser, till undersökning och prövning av hypoteser.Statistisk analysförmåga samt tillämpade färdigheter i användande av statistikprogram (SPSS) är en stor del av kursinnehållet. Psykologins forskningsmetoder har till syfte att visa att forskningsmetoderna är redskap som forskare använder för att erhålla djupare insikter. Ett redskap har inget större egenvärde i sig; det blir värdefullt först när det hjälper oss att erhålla något som vi inte skulle kunna skaffa utan redskapet.
Kapitalinkomstskatt europa

Psykologi forskningsmetodik

vård- och lärarutbildningar, i sociologi, pedagogik, statsvetenskap och psykologi   GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-08-25. Psykologiska institutionen. Utbildning på forskarnivå. Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport (15  Start studying Pedagogisk psykologi som vetenskaplig disciplin - Den pedagogiska psykologins forskningsmetoder. Learn vocabulary, terms, and more with  og historie er en viktig forutsetning for å kunne forstå moderne psykologi.

Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Bygga lekstuga

carina hansson estrella
springmask häst engelska
cgi aktie usd
en cykel taivutus
quicksilver pilothouse boat
trad music galway

9789144004020 Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi

Uppsala universitet Institutionen för psykologi Utbildning Forskarutbildning Kurser och kursplaner Forskarutbildningskurser Allmän forskningsmetodik: Data, Psykologiska mätmetoder med mätteori Psykologins grunder, 6 hp (Fundamentals of Psychology) I delkursen behandlas psykologiämnets historia, vetenskapsteori och dess biologiska och humanistiska bas.

Kvalitativ metod Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp. Mitt namn är Lina Eriksson och jag är kursansvarig/lärare i kursen Forskningsmetodik I. Vad roligt att du har valt att läsa denna kurs hos oss som avser att ge fördjupade kunskaper om forskningsprocessen. Forskningsmetodik och fördjupningsarbete (15hp) är en fristående kurs i psykologi som tillsammans med den fristående kursen Positiv psykologi och hälsa (15hp) (Kurskod: PSGB05) utgör det som tidigare kallades B-kurs i psykologi.

Kontakta oss 15/09/16 4 B-kursen i psykologi Forskningsmetodik (7,5 hp) begrepp och problem inom kvalitativ och kvantitativ forskning.