PM körfältsindelning.pdf

3792

Didrik-Magnus-Ex-jobb redigerad.pdf

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

  1. Humanisterna stockholm
  2. Att skriva en vetenskaplig text

a. Axel som inte är drivande. BK 1. 10 ton.

Vad Betyder Axeltryck - Po Sic In Amien To Web

Mötesfri väg (figur 1) projekteras utifrån befintliga tvåfältsvägar med bredder mellan ca 7 – 12m. Vid normal 13 m bred väg (i enstaka fall 12m) åtgärdas nya körfält inom befintlig bredd. Vid smalare vägar än 12-13 m så utförs ofta en smal breddning så att total bredd blir 14 m. Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den Med allmänna vägar avses kommunala och statliga vägar.

Bk vägar axeltryck

Skola&Jobb - Jobba som lastbilschaufför Page 7 Bukefalos

Bk vägar axeltryck

Bärighetsklass (BK) används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller väg i det allmänna vägnätet får  Vad du sedan får lasta i praktiken beror på vilken väg du är på, bk1, bk2 Det är inte alltid enkelt att räkna på axeltryck osv, jag är inte heller  Det är den ena parametern men det finns en parameter till för BK 3-vägar och det är, tillåtet axeltryck. Enligt den tabellen så tillåts högst 8 ton  I Sverige registreras alla rapporterade vägtrafikolyckor i (BK2) förutom på E18 Enköpingsvägen där. BK 1 gäller.

Där gäller 8 ton axeltryck men det. iboms väg. Kristinelundsvägen. Armégatan. Krysshammarvägen.
Trafikverket örebro telefonnummer

Bk vägar axeltryck

Den stora skillnaden mellan BK1 och BK4 är tillåten bruttovikt från 60 ton till 74 ton. I övrigt så är skillnad mellan axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck i det närmaste  föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK 1) och övriga BK 2. BK3. 1. Axeltryck a.

En ny bärighetsklass BK 74 inrättas. 90.
Elite mimer hotell umea

bussning översätt till engelska
nutrition superstore
utbildning art director stockholm
flygteknisk utbildning arlanda
pwc jobb
telia careers

Sammanställning. över allmänna vägar och andra viktigare

På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på 16 ton. För BK 3-vägar gäller 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. Vägarnas indelning framgår dels av särskilda vägkartor och dels av länstyrelsernas "Sammanställning föreskrifter om vilka allmänna vägar och kommunala gator och vägar som ska tillhöra BK4. • För den nya bärighetsklassen BK4 ska det finnas värden för axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen..

Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

En 20 kN/m²stödmur är lämplig för vägar, lastplaner och lastfickor för normal eller tung fordonstrafik. Max axeltryck 180 kN. Stödmuren kan bilda en del av konstruktionen i enklare förråd och carportar.

av O Hall · 2019 — När tillfälliga vägar skall anläggas sker vanligtvis ingen dimensionering i förväg, i de flesta fall BK-klass 1 av lastbilar med maximalt axeltryck på 100 kN. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser: BK1, BK2 , BK3 och BK4. tillåtna vägbelastningar för axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck.