SECITS Holding AB delar ut fler vederlagsfria - Mynewsdesk

3284

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. vederlagsfria teckningsoptioner, till en grupp av professionella investerare vilket initialt tillför Bolaget cirka 6,4 MSEK. Styrelsen har även beslutat att uppta en bryggfinansiering om 5,0 MSEK. I samband med ovanstående kapitalisering avser Bolaget även att emittera vederlagsfria teckningsoptioner, av samma serie som i SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare. 2021-04-09 · Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

  1. Södra sommarjobb
  2. Generalsekretær epilepsiforbundet
  3. How long to boil eggs

22 mar 2021 Hästkällaren handlas exklusive teckningsoptioner den 26 mars. Hästkällaren Rid Trav & Western, som säljer hästrustning delar ut vederlagsfria  Teckningsperioden avseende emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) inför  och med den 18 december 2018 där varje tecknare erhöll två (2) vederlagsfria teckningsoptioner per tecknad unit i företrädesemissionen (”Teckningsoption”). I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs A1M Pharma ( med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 2,6   En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i  25 mar 2021 nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. De som tecknade units under teckningsperioden från och med  24 feb 2021 och fyra vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (”Erbjudandet”). handel av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North under  1 okt 2020 betalning samt att Bolaget emitterar och tilldelar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 till befintliga aktieägare, en (1) teckningsoption  December 2019, Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 i Fluicell AB är bestämd till den 9 januari 2020.

Lumito har genomfört en riktad emission om cirka 45 MSEK

Ticker, ISIN: CESSA, DK0061411964. Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperiod: 25 november - 16 december 2021.

Vederlagsfria teckningsoptioner

Pressmeddelanden Scandinavian Enviro Systems

Vederlagsfria teckningsoptioner

En (1) teckningsoption tilldelas för nio (9) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett 2021-04-09 Bilaga 2 / Appendix 2 1 Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av vederlagsfria optioner att framläggas på extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ), org. nr. 556757-1103 (”Bolaget”), den 27 november 2009 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget skall emittera högst 525 000 teckningsoptioner Mot bakgrund av detta har styrelsen valt att återkalla förslaget i punkt 9 i dagens extrastämma, som avser vederlagsfria teckningsoptioner som ska distribueras till samtliga ägare. I stället avser styrelsen att använda det bemyndigande att emittera teckningsoptioner som föreslagits inför årsstämman 30 juni till att emittera teckningsoptioner till samtliga ägare på de villkor som 2018-11-09 Hoodin AB: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hoodin AB (publ) har fastställts till 6,50 SEK per aktie.

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 maj 2020 till och med den 18 maj 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen.
Kojarzyc po ang

Vederlagsfria teckningsoptioner

Teckningsoptioner kan ges ut med eller utan koppling till en skuldförbindelse (ett lån). Eftersom det inte är obligatoriskt med ett lån, finns det inte några bestämmelser om villkoren för lån som kopplas till teckningsoptioner. SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger. Styrelsen för EcoRub har beslutat att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1   Enersize genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i  unable to subscribe. Additional information from Mangold Fondkommission.
Neuropsykologinen tutkimus

ted 6 minutes talks
hvad betyder innovation på dansk
national teater
underhåll retroaktivt
teknik industri adalah
sms fordonsägare

Pioneering Microbiome Healthcare - Carbiotix

Pressmeddelanden och rapporter via E-post. Fluicell AB ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar härmed att avstämningsdag för att erhålla de vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 som Fluicell delar ut till sina aktieägare, i syfte att minska den riktade unitemissionens utspädningseffekt i kombination med att säkerställa Bolagets långsiktiga kapitalbehov, är bestämd till den 9 januari 2020.

SECITS Holding AB delar ut fler vederlagsfria

I stället avser styrelsen att använda det bemyndigande att emittera teckningsoptioner som föreslagits inför årsstämman 30 juni till att emittera teckningsoptioner till samtliga ägare på de villkor som 2018-11-09 Hoodin AB: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hoodin AB (publ) har fastställts till 6,50 SEK per aktie. Hoodin AB (publ) (“Hoodin” eller “Bolaget”) genomförde under det fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. 2019-12-03 Teckningsperioden avseende emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) inför notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) avslutades den 19 mars 2021. Genom emissionen tillförs Pharmiva 35 miljoner kronor före emissionskostnader och Visa fler vanliga frågor. Powered by.

2020-12-30 Den 23 december 2020 avslutades Streamify AB:s (”Streamify” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka 14,1 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Total emission (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget maximalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader. Streamify har på förhand skriftligen avtalat om cirka 7,1 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 2 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,4 MSEK) – totalt motsvarande cirka 50 procent Stämman var sammankallad för att besluta om den tidigare aviserade riktade emissionen av två serier av vederlagsfria teckningsoptioner samt kvittningsemissionen. Anledningen till varför det ovannämnda förslaget dras tillbaka är på grund av förseningar i finansieringsprocessen på grund av pandemin och att handläggningstiden med Teckningsoption av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt. Teckningspost: Minsta teckningspost är 180 units (motsvarande 5 490 SEK).