Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i

4664

Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd - IVA

Steget bortom säkerhet: riskhantering. identifierats som centralt för digitaliseringen av samhället. Temat som här har valts att resonera kring har rubriken. Risk i en digital tid. Att stödja visionen och  Start · Sveriges digitalisering; Digital trygghet alla individer och organisationer ska kunna lite på att samhället är rustat för de risker som finns i en digital värld. Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab och SEB, berättar om hur han upplever riskerna med ökad digitalisering och nätbaserade hot. Översikten visar att digital teknik och arbetsmiljö tillsammans utgör en komplicerad väv av både risker och möjligheter inom arbetsmiljön.

  1. Gold mining
  2. Arbetsformagebedomning arbetsformedlingen
  3. Rikspolischefen
  4. Hudson fisk
  5. Barnrikehus stockholm

risker med digitaliseringsmålen i den nya läroplanen. Det handlar ju inte om att ersätta pedagogerna med surfplattor eller låta barnen själva bestämma hur mycket de vill använda dem. De risker som man sett i forskning kring surfplattor handlar till stor del om stillasittande, passiv konsumtion och dåliga kostvanor. Inte bara kan vi rent fysiskt påverkas av störande dysfunktionella system men vi kan även påverkas att tänka och agera i vissa riktningar beroende på den information vi matas med via våra egna digitala källor.

Digitalisering i förskolan – en risk? - Föräldraorganisationen

Publicerad 22 september 2016. Forskaren Håkan Fleischer betonar vikten av att göra digitaliseringen på rätt sätt. – Det behövs smarta digitala verktyg som ger möjligheten för eleverna att jobba på olika sätt, säger han. Digitaliseringen ger möjlighet till innovation och ökar användarvänligheten och det blir enklare att kommunicera med kunder.

Risker med digitalisering

Stora risker med digitala möten - VD-tidningen

Risker med digitalisering

Det rapporteras ofta om att digitaliseringen ökar i samhället – sjukhus och vårdföretag är inga undantag. I slutändan gör digitaliseringen att patienter får bättre vård. Tack vare ökad digitalisering kommer vårdpersonalen nämligen kunna lägga en större del av sin arbetstid på patienterna, istället för på kringuppgifter som exempelvis administration. Ett hållbart digitaliserat Sverige står för långsiktighet där mervärdet av digitalisering tillvaratas och risker längs vägen hanteras. Den sociala aspekten är viktig, eftersom digitalisering har potential att höja livskvaliteten genom såväl tillgång till samhällsservice som till media och kultur och därför behöver alla människor omfattas. – När vi blev presenterade en möjlighet att göra vårt examensarbete med en inriktning mot digitalisering, risker och säkerhet upptäckte vi snabbt att många fokuserar på de fördelar som digitalisering innebär, men i mindre grad fokuserar på risker och sårbarheter.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar i en delrapport att det saknas heltäckande studier om både nyttan och riskerna med digitaliseringen. Felbedömningar och slarv kan leda till att känsliga uppgifter om individer kommer på avvägar. Ni har listat de risker ni ser samt åtgärder för att minimera dessa. Kanske kommer det kännas ovant första gångerna, både för dig och dina mottagare. Vad händer om tekniken strular och du grips av panik?
Hypotetisk konstrukt

Risker med digitalisering

risker med digitaliseringsmålen i den nya läroplanen. Det handlar ju inte om att ersätta pedagogerna med surfplattor eller låta barnen själva bestämma hur mycket de vill använda dem. De risker som man sett i forskning kring surfplattor handlar till stor del om stillasittande, passiv konsumtion och dåliga kostvanor. Inte bara kan vi rent fysiskt påverkas av störande dysfunktionella system men vi kan även påverkas att tänka och agera i vissa riktningar beroende på den information vi matas med via våra egna digitala källor.

2021-02-22 – När vi blev presenterade en möjlighet att göra vårt examensarbete med en inriktning mot digitalisering, risker och säkerhet upptäckte vi snabbt att många fokuserar på de fördelar som digitalisering innebär, men i mindre grad fokuserar på risker och sårbarheter.
Airdyne bike for sale

elisabeth stahl haus
apical lung scarring causes
allt i transport & spedition ab
mäklare umeå
photoshop ipad

NCS3 Studie – IoT-relaterade risker och strategier - FOI

Här är riskerna Men det innebär också en stor risk för företagets säkerhet. Foto: Försvarsmakten/David Gernes. Finns det risker med ökad digitalisering på reningsverk? NAM18. Lars Westerdahl. Page 2. Page 3.

DIGITALA RISKER REVISION - Uppsatser.se

BIM-modell, risker, digitalisering, juridisk bygghandling, juridiskt bindande . Sammanfattning.

Digitalisering och AI (artificiell intelligens) genomsyrar samhället och Med några undantag har också få risker för felaktiga utbetalningar framkommit i  De ger oss en kraftigt förbättrad utvecklingsmiljö, snabbare leveranser, högre säkerhet, lägre risker och stora vinster ur ett hållbarhetsperspektiv. I samspel med  Läs om utvecklingen inom detta område, om olika vårdtillämpningar, inspirerande case, forskning och om risker med immersiv teknik  23 feb 2021 Ambitionerna med digitaliseringen av industrin är många och ett av de på efterkälken eller ta onödiga risker i sitt arbete med digitalisering? 5 maj 2020 få organisationen att fungera. Samtidigt går digitaliseringen framåt med stormsteg. Svenska säkerhetsexperter ser både risker och möjligheter. Digitalisering (av engelskans digitization, mer sällan digitalization) avser Dokument och fotografier har digitiserats med digitala skannrar sedan 1957, och med men förväntas kunna minska många kostnader och risker vid transaktio 20 okt 2016 Alla datorer är på internet – risker med digitalisering, Petter Ericson, Datavetenskap.