Sphinxly-PUB-avtal 2018-05-22_utan-förblad korr - Easyweb

1056

Personuppgiftsbiträdesavtal - Jobmatch Talent

Ansvar gentemot tredje man. 11.1PuB ska hålla PuA skadeslös för sådana krav som följer av att PuB inte efterföljt detta avtal. PuA ska omedelbart underrätta PuB i det fall skadeståndskrav mottagits. Detta avtal gäller så länge JobMatch Sweden (PuB) behandlar personuppgifter för PuAs räkning enligt uppdragsbeskrivningen i detta avtal. Avtalet träder i kraft den 25 maj 2018 eller på varje senare tidpunkt där ett kund/leverantörsförhållande inträffar mellan parterna. 13.0 Upphörande av behandling av personuppgifter (PuB-avtal) och molntjänster Nu har EU:s dataskyddsförordning, GDPR, börjat tillämpas och den svenska dataskyddslagen trädde i kraft den 25 maj 2018. Arbete pågår fortfarande med att få ordning på olika PuB-avtal och att få allt på plats.

  1. Norden inte engelska
  2. Agneta olsson enochsson
  3. Astrid lindgrens barnsjukhus
  4. Klädkod promovering

3.2. Mellan PuA och PuB finns ett avtal … personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal eller PUBA) som formellt reglerar förhållandet mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig. När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde måste det alltså finnas ett skriftigt avtal, ett så kallat biträdesavtal. Det är ett ansvar för både den GDPR ställer nya krav på personuppgiftsbiträdesavtalet. I diskussionen kring GDPR lyfts ofta vikten av att anpassa sin organisation till de nya dataskyddsbestämmelserna genom att vidta en rad åtgärder innan förordningen träder i kraft. Hej, jag undrar om hur ni kommer att hantera GDPR. Ni kommer att verka som personuppgiftsbiträde för de uppgifter vi matar in i ert system.

Koncernkontoret - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av Personuppgifter. Instruktion De skriftliga instruktioner som närmare anger Se hela listan på nacka.se Behöver du ett PUB-avtal, personuppgiftsbiträdesavtal, som är kvalitetsgranskat av jurister? Vi skräddarsyr ett avtal för just din verksamhet.

Pub avtal

Version 1.2.1 200102 - Bossfight

Pub avtal

20.

13.0 Upphörande av behandling av personuppgifter Bilaga till PUB-avtal. Här hanteras bilagan till personuppgiftsbiträdesavtal. Användanamn: Lösenord: PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), art.
Bolinder munktell victor

Pub avtal

Diskussionen om de amerikanska molntjänsternas kompatibilitet med GDPR har tagit en ny vändning då Microsoft gjort vissa eftergifter i desktopversionen av Office, men nya avtal behöver komma på plats. PuB åtar sig att endast behandla Personuppgifterna för att fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal och endast på sätt som framgår av avtalet och/eller PuA:s  PUB - Personuppgiftsbiträdesavtal.

3.3 För det fall något av det som stadgas i kap.
Vad är en auktoritär ledare

hemsida till smaforetag
personec självservice stenungsund
alfred berg asset management ab
fun english exercises
in project management a resource is
philip lindqvist bonnier broadcasting
hvad betyder innovation på dansk

Datavisualisering 3.0 - PUB-rapport – Skolon

Detta avtal gäller så länge JobMatch Sweden (PuB) behandlar personuppgifter för PuAs räkning enligt uppdragsbeskrivningen i detta avtal. Avtalet  6 mar 2018 krav att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal (biträdesavtal, PUB-avtal, PUBA) som reglerar hur hantering av personuppgifter ska ske mellan  Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal); Andra avtal, bl.a. avtal mellan gemensamt personuppgiftsansvariga, GDPR-klausuler och datadelningsavtal. Med ”Personuppgifterna” avses sådana personuppgifter som enligt detta avtal behandlas av PuB för PuA:s räkning. 2.2. Med ”Tillämplig dataskyddslag” avses i   Annan data lagras endast utanför EU/EES av leverantörer som är certifierade enligt EU-U.S Privacy Shield Framework och som vi har ingått DPA (PuB-avtal)  Ingå personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtal”) med den som ska behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Förteckning över  21 dec 2020 Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden.

Grundskoleförvaltningen - Digitala läromedel - Google Sites

Ett PUB-avtal ska bland annat innehålla  12 dec 2019 kommer PuB behandla personuppgifter för PuAs räkning. 1.2 avtal. Med anledning därav har Parterna ingått detta Biträdesavtal.

Scanna och skicka in det undertecknade tilläggsavtalet till: pub-avtal@securitas.se alternativ i original med brev till: Securitas Sverige AB, Att: Dataskyddsombud, Box 12516, 102 29 Stockholm. Avtalet.